Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Łomży

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży:
Prezes: dr Małgorzata Frąckiewicz
Wiceprezes: dr Zenon Krajewski
Sekretarz: mgr Anna Zarzecka
Skarbnik: mgr Beata Sejnowska-Runo
Członek Zarządu: Jerzy Wnorowski
Komisja Rewizyjna:
1. Marta Chojnowska
2. Kamil Leszczyński
3. Henryk Sierzputowski

Kontakt

ul. Długa 14
18-400 Łomża
+48 86 216 32 56
pthlomza@gmail.com

koncepcja i wykonanie - toolczyk.pl
projekt - Klaudia Kamila Kacprzak


A.D. 2022