Regulamin

Korzystanie z portalu cmentarze.lomza.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym regulaminie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poszczególnych punktów poniższego regulaminu.

  1. Korzystanie z portalu cmentarze.lomza.pl jest bezpłatne.
  2. Nikt nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez użytkowników portalu Wizancjum.pl w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego portalu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i portalu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
  3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w portalu cmentarze.lomza.pl użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).
  4. Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części portalu cmentarze.lomza.pl, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione.

Cmentarze w Łomży

Tu podaj tekst alternatywny Zespół cmentarny w Łomży obejmuje teren cmentarza ...

Spacer

Wirtualny spacer po Cmentarzu przy ul. Mikołaja Kopernika (dawniej ul. Św. Mikołaja)

Zabytki

Zabytki Cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika (dawniej ul. Św. Mikołaja)

Dojazd

Mapy dojazdu do poszczególnych cmentarzy położonych na terenie Łomży